Det er kun i ganske få tilfælde, at dit kontor kun skal fungere for dig. Ofte er der en masse andre faktorer, som du skal tage hensyn til. Dine medarbejdere eller kollegaer skal have det godt, kunderne skal føle sig velkommen og der skal være plads til gode oplevelser og fordybelse. Men hvordan skaber du egentlig de bedste rammer for flest mulige mennesker på samme tid?

Der er fire nemme tiltag, som du kan gå i gang med, så er du godt på vej til et bedre arbejdsmiljø.

Skab de gode rammer

Alt efter, hvordan dit kontor er indrettet, vil der typisk sidde flere mennesker samlet, som skal kunne koncentrere sig, snakke, arbejde og meget mere. Derfor er det vigtigt at få skabt små rum til arbejdsdagens mange aftaler. Dette kan du nemt og hurtigt gøre med en skillevæg, som giver dine medarbejdere mulighed for mere privatliv og arbejdsro.

Skillevæggene kan også bruges til at dele et stort kontor op i mindre ‘rum’, så der kommer en klar forståelse for, hvor man arbejder koncentreret, og hvor der må snakkes og hygges.

Få styr på dit affald

En arbejdsplads genererer meget affald – og det er ligegyldigt, om du arbejder med papir, mad, digitalt eller andet. Der vil altid være affald og spild. Det er derfor væsentligt, at du tager stilling til, hvordan din arbejdsplads skal komme af med affaldet. Måske skal I sortere jeres affald lidt mere?

Husk at gøre affaldsbeholdere tilgængelige for alle medarbejdere, så der ikke ligger skrald rundt omkring på kontoret.

Plej omgivelserne for kunderne

Udover de mange indtryk, som din kunde måske har af din virksomhed gennem hjemmeside, sociale medier og lignende, kommer der også et indtryk, når de besøger dig på kontoret. Sørg derfor for, at dine omgivelser matcher det, du gerne vil udstråle overfor dine kunder.

Sørg derfor altid for at have fine udearealer, som er klippet og plejet, da dette er det første kunden støder på. Det gælder f.eks. hæk, bede og andet.

God service og gode oplevelser i fokus

En arbejdsplads er typisk god på grund af menneskene, som arbejder der. Det er derfor vigtigt, at du lytter og tager hensyn til dine medarbejdere, så de føler sig hørt. Spørg gerne dine medarbejdere, hvordan de ønsker, at deres arbejdsplads skal være. Skal der være mere lys, mere ro eller måske fælles frokost? Lyt og tag de mange gode inputs med dig videre.